مک

آموزش نحوه اضافه کردن زبان و کلید تغییر زبان در مک

تو این مطلب قصد داریم بصورت تصویری، طریقه اضافه کردن زبان یا کیبورد (به عنوان مثال : کیبورد فارسی) جدید…
بستن