ورزشی

بارسلونا-پاریسن ژرمن

چه کرد بارسا! بارسلونا معجزه مقاومت و امید را بار دیگر در یک بازی فوتبال متجلی کرد. آنها ۴-صفر باخته…
بستن